Project Description

De vive voix
Documental
Montreal, 2019.

Cada any, el programa Art adapté de Place des Arts permet que 200 adults amb necessitats especials o que visquin en exclusió social puguin aprendre les arts escèniques en companyia d’artistes professionals. L’art canvia vides.

Operador de càmera Aleix Font
Edició Marine Clément-Colson

De vive voix
Documental
Montreal, 2019.

Cada any, el programa Art adapté de Place des Arts permet que 200 adults amb necessitats especials o que visquin en exclusió social puguin aprendre les arts escèniques en companyia d’artistes professionals. L’art canvia vides.

Operador de càmera Aleix Font
Edició Marine Clément-Colson